Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Περισσότερη ζέστη με λιγότερα έξοδα

Περισσότερη ζέστη με λιγότερα έξοδα

Την περισσότερη ζέστη με τα λιγότερα έξοδα μπορούμε να πετύχουμε, είτε ελέγχοντας συνέχεια και μόνιμα την εγκατάσταση, είτε κάνοντας μια κανονική και προσεκτική συντήρηση. Για να λειτουργεί συνεχώς αποτελεσματικά και χωρίς προβλήματα μια οποιαδήποτε εγκατάσταση θερμάνσεως (και να μπορεί έτσι να μας δίνει την περισσότερη δυνατή θερμότητα με τη λιγότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμου), θα πρέπει, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, να την υποβάλουμε σε ένα προσεκτικό και πλήρη έλεγχο. O κανόνας αυτός ισχύει σε όλους τους τύπους των εγκαταστάσεων θερμάνσεως και σε όλες τις περιπτώσεις.

O έλεγχος αυτός δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στο λέβητα και στον καυστήρα, αλλά πρέπει να γίνεται και στις καπνοδόχους και σε όλο το δίκτυο που χρησιμεύει για τη διανομή της θερμότητας. Εξάλλου, αυτή η ετήσια επιθεώρηση δεν μας απαλλάσσει από την υποχρέωση να κάνουμε τη συνηθισμένη συντήρηση στην εγκατάσταση, κατά την περίοδο της λειτουργίας της. Είναι φανερό ότι, για τις συνηθισμένες θερμάστρες, ο έλεγχος είναι απλούστερος (προπαντός όταν πρόκειται για σύγχρονους τύπους που είναι εφοδιασμένοι με ειδικές διατάξεις ρυθμίσεως και εφοδιασμού καυσίμων) και η συνηθισμένη συντήρηση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους είναι εύκολη.

Η δουλειά γίνεται αναγκαστικά δυσκολότερη, όταν έχουμε να κάνουμε με εγκαταστάσεις κεντρικής θερμάνσεως. Αυτές πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται από ειδικό τεχνίτη, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Μερικές εταιρείες πετρελαίου, εξασφαλίζουν δωρεάν τον έλεγχο αυτό (αν σε αντάλλαγμα υπογράψουμε συμβόλαιο μαζί τους για αποκλειστική προμήθεια πετρελαίου). Αντίθετα, οι κατασκευαστές των καυστήρων συμβουλεύουν συνήθως να καταφεύγουμε στους ειδικευμένους τεχνικούς των αντιπροσωπειών τους.

Οποιοδήποτε πάντως και αν είναι το σύστημα με το όποιο λειτουργεί η κάθε εγκατάσταση, έχει βασική σημασία να βρίσκεται κάτω από διαρκή έλεγχο, σε όλη την περίοδο της λειτουργίας της. Και εδώ φυσικά υπεισέρχεται ο ρόλος του ερασιτέχνη, ο όποιος μπορεί κάλλιστα να κάνει ορισμένες εργασίες μόνος του. Μπορεί, π.χ., να αρχίσει με το καθάρισμα του χώρου όπου είναι τοποθετημένη η εγκατάσταση και των χώρων που βρίσκονται γύρω από τις θερμάστρες, δουλειές που αποτελούν βασικούς παράγοντες για την κανονική λειτουργία της εγκαταστάσεως.

Ο ερασιτέχνης σε κάθε δουλειά όμως θα πρέπει να ακολουθεί πιστά τους κανονισμούς ασφαλείας και ποτέ να μην δοκιμάζει να επέμβει στους αγωγούς του γκαζιού ή του υγραερίου όταν η εγκατάσταση χρησιμοποιεί αυτό το καύσιμο.

641