Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Σύγχρονα εργαλεία

Σύγχρονα εργαλεία
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΦΑΛΩΝ
Μια χρήσιμη εξέλιξη είναι τα ολοκληρωμένα συστήματα κηπουρικών εργαλείων. Περιλαμβάνουν ποικιλία τμημάτων που μπορούν να προσαρμοστούν και να αφαιρεθούν σε λαβές διαφορετικών τύπων και μεγεθών. Αυτό σημαίνει ότι ένα ευρύ φάσμα "κεφαλών" μπορεί να συνδεθεί ή να βιδωθεί σε μια λαβή για τη δημιουργία διαφόρων εργαλείων.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Όλο και περισσότερα εργαλεία, ιδίως τα πιο μεγάλα και για πιο εξειδικευμένες εργασίες, διατίθενται πλέον και σε μηχανοκίνητη μορφή. Κινούμενα κυρίως με πετρέλαιο ή ηλεκτρισμό, είναι γνωστά ως μηχανοκίνητα. Ορισμένα από αυτά, όπως οι χορτοκοπτικές μηχανές, τείνουν να γίνουν απαραίτητα εξαρτήματα του εξοπλισμού για τη φροντίδα ενός κήπου - άλλα, μεγαλύτερα εργαλεία - αλυσοπρίονα, άροτρα, εδαφοσχίστες και μηχανοκίνητες τσουγκράνες - είναι καλύτερα να τα νοικιάσετε από εξειδικευμένα καταστήματα.
Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ορισμένες προφυλάξεις είναι απαραίτητες. Όλα τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται μακριά από τα παιδιά, σε ξηρό, ασφαλές μέρος, που πρέπει να κλειδώνεται. Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά υποδήματα και γάντια όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία που μπορεί να σας τραυματίσουν. Καθαρίζετε και στεγνώνετε τα εργαλεία όταν τελειώνετε την εργασία που κάνατε και περιστασιακά σκουπίζετε τα με λαδωμένο πανί.
- Αν είναι δυνατόν, μην τα αφήνετε στο έδαφος - κατά προτίμηση να τα κρεμάτε σε τοίχο.
- Ακονίζετε τακτικά την κόψη των κοπτικών εργαλείων.
- Ελέγχετε τακτικά τη μηχανική κατάσταση όλων των εργαλείων και λαδώνετε τα.
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Τα μηχανοκίνητα εργαλεία μπορεί να αποβούν επικίνδυνα αν δεν τα χρησιμοποιείτε σωστά ή δεν προσέχετε.
- Να τα διατηρείτε πάντα σε καλή κατάσταση λειτουργίας
- ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες ή τις προειδοποιήσεις που τα συνοδεύουν. (Τα καταστήματα που τα πουλούν ή τα νοικιάζουν πρέπει να παρέχουν τις σχετικές οδηγίες και να κάνουν επίδειξη στους πελάτες).
- Κρατάτε τα μικρά παιδιά και τα κατοικίδια μακριά από το χώρο όπου εργάζεστε.
- Φοράτε τον κατάλληλο προστατευτικό ρουχισμό (συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών γυαλιών, γαντιών και χοντρών υποδημάτων) όταν είναι απαραίτητο.
- Χρησιμοποιείτε διάταξη παραμένοντος φορτίου (διακόπτη κυκλώματος) με οποιοδήποτε καλώδιο μεταφοράς ισχύος. Θα τη βρείτε σε καταστήματα ηλεκτρικών κτλ.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία σε υγρές συνθήκες.
- Ποτέ μην προσπαθήσετε να εξετάσετε ή να καθαρίσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο πριν κλείσετε το διακόπτη.
- Προσέξτε το καλώδιο του ηλεκτρικού να μην είναι μπερδεμένο όταν κινείστε.
- Διακόψτε αμέσως την κεντρική παροχή αν κόψετε το καλώδιο ή αφήσετε αφύλακτη τη μηχανή.
- Προσέξτε τα δοχεία βενζίνης ή πετρελαίου και τα βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα μηχανήματα να μη βρίσκονται κοντά σε κάποια εστία φωτιάς μην καπνίζετε κοντά τους και προσέξτε μη χυθούν καύσιμα όταν γεμίζετε τα ντεπόζιτα.
1196