Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Η σκληραγώγηση

Η σκληραγώγηση
Την πρώτη μέρα μετά τη μεταφύτευση των φυτώριων, μεταφέρετε τα κιβώτια σποράς σε ψυχρώ σπορείο η θερμοκήπιο. Στη διάρκεια της ημέρας αφήνετε μισάνοιχτο το κάλυμμα του σπορείου, ενώ τη νύχτα το κλείνετε ερμητικά. Μετά από μια εβδομάδα, αφαιρείτε το κάλυμμα στη διάρκεια της ημέρας και το αφήνετε μισάνοιχτο τη νύχτα. στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας μερικής έκθεσης στις συνθήκες του περιβάλλοντος, τα φυτά πρέπει να είναι έτοιμα για μεταφύτευση στην οριστική τους θέση. Αν δεν έχετε ψυχρό σπορείο η θερμοκήπιο, μεταφέρετε καθημερινά τα κιβώτια σποράς έξω από το σπίτι στη διάρκεια της ημέρας και μέσα στο σπίτι τη νύχτα για 15 ημέρες. Αυτό είναι χρονοβόρο και κουραστικό, γιαυτό είναι καλύτερο να κατασκευάσετε ένα ψυχρό σπορείο. Εξαιρετικά σημαντικό σε όλες τις εργασίες είναι οι αδιάβροχες ετικέτες. Η ζωή σας ως κηπουρού θα είναι πολύ πιο εύκολη αν κρατάτε σημειώσεις για κάθε φυτό που καλλιεργείτε. Βάζετε ετικέτα σε κάθε σακουλάκι με σπόρους και κρατάτε σημειώσεις για κάθε στάδιο των φυτών σας.
394