Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Φθινόπωρο

Φθινόπωρο
Θα συνεχίσετε τις περισσότερες από τις καλοκαιρινές εργασίες, δίνοντας προτεραιότητα στο κλάδεμα της λαίμαργης κορυφαίας αύξησης των πολυετών και στη συγκομιδή των σπόρων. › Σπείρετε ή εγκαταστήστε νέο χλοοτάπητα. Καθαρίστε με την τσουγκράνα το άχυρο από τους εγκατεστημένους χλοοτάπητες και εφαρμόστε φθινοπωρινή λίπανση, αν είναι απαραίτητο. › Ξεχορταριάστε και καθαρίστε με την τσουγκράνα τα παρτέρια και τα περιχειλώματα, καθώς τα ετήσια πεθαίνουν και τα φύλλα πέφτουν. › Ξεριζώστε, διαιρέστε και ξαναφυτέψτε τις συνωστισμένες τούφες των ανθεκτικών πολυετών. Ξεριζώστε και αποθηκεύστε τους ευαίσθητους βολβούς και κονδύλους. Τοποθετήστε σε γλάστρες τα μικρά ημιανθεκτικά φυτά για να διαχειμάσουν σε προστατευόμενο μέρος. › Σκάψτε τα παρτέρια πριν από τη νέα φύτευση και ρίξτε οστεάλευρο ή τεχνητή κοπριά. › Φυτέψτε τριανταφυλλιές, ανθεκτικούς θάμνους, πολυετή ποώδη και βολβούς ανοιξιάτικης άνθησης. › Τακτοποιήστε και καθαρίστε το θερμοκήπιο. Τοποθετήστε τα κιβώτια σποράς, τα ημιανθεκτικά φυτά και τα μοσχεύματα για διαχείμαση. › Προστατέψτε τα ευαίσθητα φυτά και τα φυτά δοχείων από τον παγετό. › Πάρτε μοσχεύματα ημιώριμου ξύλου από τους ανθεκτικούς αείφυλλους και φυλλοβόλους θάμνους. › Κλάδεμα σχήματος αείφυλλων θάμνων αν είναι αναγκαίο, ιδιαίτερα μεσογειακών φυτών, όπως ο κίστος, η λεβάντα και το δεντρολίβανο. › Καλύψτε τις λιμνούλες με δίχτυ για να μη φράξουν από τα φύλλα που πέφτουν.
367