Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Ανάλυση εδάφους στον κήπο σας

Ανάλυση εδάφους στον κήπο σας

To έδαφος είναι ένα εξαιρετικά πολύπλοκο υλικό, που συνεχώς μεταβάλλεται καθώς διάφορες ουσίες του αντιδρούν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τη μεταβολή των χημικών του στοιχείων.

  • Στην περίπτωση που είναι πολύ αλκαλικό, θα μειωθεί η διαθεσιμότητα των σημαντικότερων θρεπτικών συστατικών του άζωτο, φώσφορος και κάλιο και δευτερευόντων στοιχείων, όπως ο σίδηρος.
  • Περίσσεια οξέος στο έδαφος μειώνει τα σημαντικότερα θρεπτικά στοιχεία, καθώς και την ποσότητα του ασβεστίου. Η οξύτητα μπορεί να οδηγήσει σε περίσσεια σιδήρου, μαγγανίου και αργιλίου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοξικά συμπτώματα στο έδαφος. Η οξεοβασική ισορροπία στο έδαφος έχει θεμελιώδη σημασία για την υγεία και το σφρίγος των φυτών, επειδή επηρεάζει τη διαθεσιμότητα των θρεπτικών συστατικών. Η ισορροπία αυτή εξακριβώνεται με μια χημική κλίμακα που είναι γνωστή ως «ρΗ»: η ένδειξη του ρΗ αποκαλύπτει τον όξινο ή αλκαλικό χαρακτήρα του εδάφους.
  • Η κλίμακα του ρΗ κυμαίνεται από 0 έως 1 4. Τιμή του ρΗ ίση με 7 θεωρείται «ουδέτερη». Μεγαλύτερες δηλώνουν αλκαλικότητα, ενώ μικρότερες οξύτητα. Π.χ., πολύ λεπτό έδαφος πάνω από ασβεστόλιθο μπορεί να δώσει ένδειξη 8,5, ενώ μια περιοχή με όξινη τύρφη μπορεί να δώσει τιμές ρΗ χαμηλές έως και 3.
  • Το ιδανικό φάσμα των τιμών του ρΗ είναι 5,7-6,7. Σε αυτά τα επίπεδα, τα περισσότερα θρεπτικά στοιχεία παραμένουν σε διαλυτή κατάσταση και, κατά συνέπεια, είναι διαθέσιμα για τα φυτά.
  • Αρκετά καλλωπιστικά φυτά προτιμούν όξινο έδαφος· για τα ροδόδεντρα, τις καμέλιες, τις υδρανζέες, τις αζαλέες κ.ά. ιδανικό είναι το έδαφος με ρΗ 4,5-5,5. Πολλά άλλα φυτά, όπως το γρασίδι, δεν ευδοκιμούν σε τέτοια επίπεδα οξύτητας και προκειμένου να τα καλλιεργήσουμε ίσως χρειαστεί προσθήκη στο έδαφος ασβέστη για τη βελτίωση της χημικής ισορροπίας. Η ποσότητα ασβέστη που προσθέτετε πρέπει να καθορίζεται από την ένδειξη του ρΗ του εδάφους του κήπου σας. Σε αλκαλικό έδαφος δεν πρέπει να προσθέσετε ασβέστη.
  • Προσθέστε ασβέστη το φθινόπωρο.
  • Αφήστε ένα διάστημα τουλάχιστον 30 ημερών μεταξύ της προσθήκης ασβέστη και της εφαρμογής κοπριάς ή άλλων λιπασμάτων. Ο συνδυασμός τους μπορεί να προκαλέσει αντίδραση που απελευθερώνει αμμωνία, ένα βλαπτικό παράγοντα.
  • Μετά την πάροδο ενός μήνα από την ασβέστωση μπορείτε επίσης να σπείρετε.
  • Εννέα μήνες μετά την ασβέστωση ελέγξτε την ένδειξη του ρΗ του εδάφους και πράξτε ανάλογα.

Ο ασβέστης εξυπηρετεί κι άλλους σκοπούς στο έδαφος. Αναμεμειγμένος με το χούμο βοηθά στην απελευθέρωση σημαντικών θρεπτικών στοιχείων και προσθέτει ασβέστιο, ενώ εμποδίζει την εμφάνιση ορισμένων εχθρών. Ωστόσο μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση άλλων.

Η βελτίωση του πολύ αλκαλικού εδάφους είναι αρκετά πιο δύσκολη. Η έλλειψη σιδήρου μπορεί κατά κάποιον τρόπο να αποφευχθεί με την προσθήκη seques-trene και το θείο θα εξουδετερώσει την αλκαλικότητα σε κάποιο βαθμό, όμως δεν είναι πρακτική η προσθήκη μεγάλων ποσοτήτων και των δύο αυτών ουσιών σε μεγάλες εκτάσεις εδάφους στον κήπο σας.

Θα είστε πολύ πιο ευτυχισμένος ως κηπουρός αν καλλιεργήσετε τα κατάλληλα για τον κήπο σας φυτά και, αν χρειαστεί, τοποθετήσετε όσα απαιτούν όξινο έδαφος σε δοχεία. Πολλά αλπικά φυτά ευδοκιμούν σε αλκαλικό έδαφος, όπως και τα γαρίφαλα, ο χείρανθος, μερικά ερεικώδη και πολλοί θάμνοι.

454