Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Οι λειτουργίες της ανάπτυξης και της διατροφής των δέντρων

Οι λειτουργίες της ανάπτυξης και της διατροφής των δέντρων
Η φύση έχει θεσπίσει ορισμένους κανόνες για τη ζωή. Τα δέντρα, όπως και τα άλλα ζωντανά πλάσματα, συμμορφώνονται με αυτούς τους νόμους. Η υγεία τους και η σωστή ανάπτυξή τους εξαρτώνται από το βαθμό στον οποίο εκπληρώνονται αυτές οι προϋποθέσεις. Η απομάκρυνση από τους κανόνες μπορεί να προκαλέσει βλάβες, η παράβαση τους φέρνει το θάνατο. Τα δέντρα, όπως και εμείς, αναπνέουν, λαμβάνουν τροφή, μετατρέπουν την τροφή σε ενέργεια, αποβάλλουν από τον οργανισμό τους τις άχρηστες ουσίες και αναπαύονται. Αν κάποιες συνθήκες παρεμποδίζουν οποιαδήποτε από αυτές τις δραστηριότητες, θα αποδειχτούν εξίσου μοιραίες για ένα δέντρο, όπως και για έναν άνθρωπο. Επομένως αξίζει τον κόπο να απαριθμήσουμε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη ζωή και να εξετάσουμε τον τρόπο που το δέντρο τα λαμβάνει.
724