Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Νεροπλάτανος

Νεροπλάτανος

Νεροπλάτανος (Acer platanoides)

Μεγάλο, ταχυαυξές δέντρο με κόκκινο φύλλωμα.

Συχνά χρησιμοποιείται σε δεντροστοιχίες.

Στις περισσότερες εδαφοκλιματικές συνθήκες κήπων.

Ευδοκιμεί στον ήλιο.

Φτάνει σε ύψος τα 4,5-6 μ.

375