Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Η εξόντωση των ζιζανίων

Η εξόντωση των ζιζανίων
Ο καλύτερος τρόπος να απαλλαγείτε από τα ζιζάνια είναι να τα ξεριζώσετε, χρησιμοποιώντας δικέλλα ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει βγει όλη η ρίζα κάθε ζιζανίου. Πολλοί όμως δεν έχουν χρόνο για χειρωνακτικό ξεχορτάριασμα, για αυτό αξίζει να σκεφτείτε εναλλακτικές λύσεις. - Οι σπόροι πολλών ετησίων ζιζανίων δεν θα φυτρώσουν αν είναι θαμμένοι πολύ βαθιά. Μια κάλυψη πάχους 5 εκ. πάνω στα καλλιεργημένα παρτέρια θα εμποδίσει την άφθονη ανάπτυξη των περισσότερων ετησίων ζιζανίων. Η κάλυψη με φλοιούς αποτελεί άριστο ανασταλτικό. - Η αρχή του πνιγμού των ζιζανίων μπορεί να εφαρμοστεί και με την καλλιέργεια φυτών κάλυψης του εδάφους ή τοποθετώντας τα φυτά πολύ κοντά το ένα στο άλλο, έτσι ώστε το πυκνό φύλλωμα να εμποδίζει τον ικανοποιητικό φωτισμό των ζιζανίων. - Τα ζιζάνια μπορούν εύκολα να τεμαχιστούν στο επίπεδο του εδάφους ή ακριβώς κάτω από αυτό με τσάπα. - Ούτε η κάλυψη ούτε το σκάλισμα είναι αξιόπιστα στον έλεγχο των πιο ενοχλητικών πολυετών ζιζανίων και πρέπει να καταφύγουμε στα ζιζανιοκτόνα. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΕΠΑΦΗΣ - ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ Αυτά δρουν μόνο στο συγκεκριμένο φυτό που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε και δεν βλάπτουν το έδαφος ή φυτά που δεν έχουν ψεκαστεί. Μερικές μάρκες είναι διαθέσιμες σε διάλυμα για ψεκασμό κατευθείαν σε μεμονωμένα φυτά. ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΑ ΚΑΘΟΛΙΚΑ - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΑ Αυτά δρουν στο ανεπιθύμητο φυτό, άλλα επίσης δηλητηριάζουν το έδαφος και σκοτώνουν οτιδήποτε αναπτύσσεται σε αυτό. Η φύτευση ίσως να μην είναι εφικτή για περισσότερους από έξι μήνες, μετά τον ψεκασμό, έτσι δεν είναι κατάλληλα για μικρούς, πυκνοφυτεμένους ή με άγρια ζωή κήπους και συνήθως χρησιμοποιούνται σε περιοχές κατάφυτες από πολύ ενοχλητικά πολυετή ζιζάνια. Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες στο πακέτο, έτσι ώστε να μπορείτε να καταλήξετε στον τύπο ζιζανιοκτόνου που χρειάζεστε για να πετύχετε το στόχο σας. Να ακολουθείτε πάντα κατά γράμμα τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τα χημικά ζιζανιοκτόνα μπορούν να εφαρμοστούν με ποτιστήρι ή με ειδικό ψεκαστήρα. Οτιδήποτε χρησιμοποιήσετε, βεβαιωθείτε ότι το έχετε ξεπλύνει καλά. Η εντεινόμενη ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών στο περιβάλλον κάνει τους κηπουρούς πιο επιφυλακτικούς ως προς τη χρήση ζιζανιοκτόνων. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτείτε προσεκτικά τις επιλογές που έχετε πριν καταφύγετε στα καθολικά - υπολειμματικά ζιζανιοκτόνα, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα έντομα και τα άλλα ζώα. Το έδαφος θα πρέπει πάντα να σκαλίζεται αφότου τα ζιζάνια έχουν απομακρυνθεί, και πιθανότατα να χρειάζεται λίπανση, επειδή τα ζιζάνια μπορούν γρήγορα να εξαντλήσουν τα θρεπτικά στοιχεία. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΩΝ - Τα καθολικά ζιζανιοκτόνα σκοτώνουν κάθε βλάστηση με την οποία έρχονται σε επαφή. - Τα εκλεκτικά ζιζανιοκτόνα σκοτώνουν συγκεκριμένους τύπους φυτών. - Τα υπολειμματικά ζιζανιοκτόνα παραμένουν στο χώμα, εμποδίζοντας το φύτρωμα σπόρων των ζιζανίων. - Τα ζιζανιοκτόνα επαφής είναι αποτελεσματικά στους επιφανειακούς πράσινους ιστούς. - Τα διασυστηματικά ζιζανιοκτόνα απορροφώνται από τα φυτά καταστρέφοντας συγκεκριμένα μέρη τους. - Τα αποτελέσματα μερικών χημικών ζιζανιοκτόνων διαρκούν - πετάξτε ή κάψτε τα ζιζάνια τα οποία έχουν ξεραθεί από αυτά. - Τα περισσότερα ζιζανιοκτόνα αρχίζουν να δρουν μέσα σε 3 - 4 μέρες. Τα ζιζάνια με μακριά ριζικά συστήματα ίσως χρειαστούν περισσότερες εφαρμογές.
940