Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Απαραίτητα στοιχεία

Απαραίτητα στοιχεία
Οι ρίζες είναι το κύριο μέσο από το οποίο το φυτό απορροφά νερό και άλλα απαραίτητα στοιχεία από το έδαφος. Αυτά τα απαραίτητα στοιχεία είναι το υδρογόνο, ο φώσφορος, το άζωτο, το κάλιο, το ασβέστιο, το θείο, το μαγνήσιο, ο σίδηρος, ο χαλκός, το βόριο, το μαγγάνιο, το χλώριο, ο ψευδάργυρος και το μολυβδαίνιο. Αυτά μπορούμε να τα χωρίσουμε σε πρωτεύοντα στοιχεία, σε δευτερεύοντα στοιχεία και σε ιχνοστοιχεία. Ο άνθρακας, το οξυγόνο, το υδρογόνο, ο φώσφορος, το άζωτο και το κάλιο είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία, ενώ το ασβέστιο, το θείο και το μαγνήσιο είναι δευτερεύοντα. Τα άλλα είναι απαραίτητα σε ίχνη και δεν είναι ακόμη γνωστή η πλήρης λειτουργία τους. Το άζωτο πρέπει να υπάρχει μέσα στη σύνθεση του εδάφους ή να απελευθερώνεται από την αποσύνθεση οργανικών υλών μέσα στο έδαφος. Ο οργανικός χούμος που διασπάται σταδιακά μέσα στο έδαφος απελευθερώνει σχεδόν όλο το άζωτο που χρειάζεται ένα δέντρο. Από αυτή την ίδια οργανική πηγή το δέντρο προσλαμβάνει φώσφορο και θείο. Το κάλιο, το ασβέστιο και το μαγνήσιο προέρχονται από τη μεταλλική δομή του εδάφους. Το άζωτο είναι άφθονο στο έδαφος άλλα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν έχει την κατάλληλη μορφή. Το άζωτο που υπάρχει μέσα στις οργανικές ύλες εκπλύνεται και χάνεται πολύ εύκολα. Η ζωική κοπριά, αν μείνει εκτεθειμένη στις μετεωρολογικές συνθήκες, χάνει ένα μεγάλο μέρος από το άζωτο που περιέχει. Μέσα στο έδαφος υπάρχουν εξειδικευμένα βακτήρια που βοηθούν τα φυτά να προσλαμβάνουν το άζωτο, δίνοντας του την κατάλληλη μορφή. Ιδιαίτερα είναι γνωστό το γεγονός ότι το δέντρο Άλυος (Κλήδρα) φιλοξενεί στη ρίζα του αυτά τα βακτήρια (ακτινομύκητες) και αυτά με τη σειρά τους του προσφέρουν άζωτο που το παίρνουν από την ατμόσφαιρα. Το άζωτο είναι το απαραίτητο στοιχείο-κλειδί για την ανάπτυξη των φυτών. Τους δίνει το καλό πράσινο χρώμα και βοηθά στην απορρόφηση των άλλων στοιχείων. Εδώ όμως πρέπει να υπάρχει μια σωστή ισορροπία, γιατί οι υπερβολικές ποσότητες αζώτου έχουν σαν αποτέλεσμα μια γρήγορη και ασθενική ανάπτυξη. Ο φώσφορος βρίσκεται συχνά σε μικρές ποσότητες στο έδαφος, ιδιαίτερα στα όξινα εδάφη. Το κάλιο συνήθως υπάρχει στο έδαφος σε επάρκεια, άλλα δεν είναι εύκολα διαθέσιμο για τα φυτά. Το υδρογόνο απορροφάται με την πρόσληψη νερού. Το ασβέστιο και το μαγνήσιο επίσης προέρχονται από τα μεταλλικά άλατα που περιέχει το έδαφος. Το μαγνήσιο είναι απαραίτητο στοιχείο για τη σύνθεση της χλωροφύλλης. Μερικά από τα ιχνοστοιχεία είναι δηλητηριώδη και για τα φυτά και για τον άνθρωπο, αν υπάρχουν σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα ελάχιστα ίχνη που χρειάζονται. Τα θρεπτικά συστατικά μπορούν επίσης να απορροφηθούν από τα φύλλα των φυτών γενικά, και για αυτό το σκοπό πουλιούνται διαφυλλικά λιπάσματα.
730