Το παρακάτω άρθρο μαζί με το φωτογραφικό υλικό έχει αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προσφέρει τίποτα προς πώληση.

Γεωτρήσεις

Γεωτρήσεις

Η υδρογεώτρηση είναι η γεώτρηση που έχει σαν σκοπό την άντληση νερού από τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι περισσότερες γεωτρήσεις γίνονται για την ανάγκη υδροδότησης με σκοπό το πότισμα γεωργικών εκτάσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες, η ζήτηση για γεωτρήσεις έχει επεκταθεί και στους οικισμούς από τους ιδιοκτήτες πισίνων και μεγάλων κήπων, για να αποφύγουν τα κόστη μεταφοράς νερού με υδροφόρες. Η μεγαλύτερη ζήτηση για γεωτρήσεις παρουσιάζεται κυρίως την Άνοιξη, καθώς η ζήτηση για νερό τους καλοκαιρινούς μήνες που έπονται είναι αυξημένη.

Για να πραγματοποιηθεί μια γεώτρηση, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια σοβαρή μελέτη από ειδικούς για τον εντοπισμό του κατάλληλου σημείου της γεώτρησης και την αξιολόγηση του εγχειρήματος. Η μελέτη αυτή γίνεται από ειδικούς επιστήμονες, των οποίων η εμπειρία και η επιστημονική κατάρτιση, θα καθορίσει κατά ένα μεγάλο μέρος την επιτυχία μιας γεώτρησης.

Ένα από τα σημαντικά βήματα μετά την εκπόνηση της μελέτης και πριν το ξεκίνημα της γεώτρησης είναι η ειδική άδεια που πρέπει να χορηγηθεί. Τον τελευταίο καιρό οι άδειες χορηγούνται με μεγαλύτερη ευκολία. Παρόλα αυτά η ζήτηση για γεωτρήσεις παραμένει σε χαμηλά επίπεδα επειδή το κόστος παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αυτό συμβαίνει γιατί το κόστος για τη συντήρηση των ισχυρών γεωτρύπανων είναι υψηλό.

Η ευκολία ή η δυσκολία μιας γεώτρησης, εξαρτάται από το βάθος στο οποίο βρίσκεται ο υδροφόρος ορίζοντας αλλά και από τη μορφολογία του εδάφους δηλαδή από το πόσο μαλακό ή σκληρό είναι το έδαφος που θα συναντήσει το γεωτρύπανο κατά την κάθοδό του για την εξόρυξη του νερού. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που το γεωτρύπανο κατά την καθοδική του πορεία συναντά ένα παχύ στρώμα από «σαπούνι», κάτι σαν σκληρό βράχο και το οποίο δυσχεραίνει την εργασία της γεώτρησης, μειώνοντας την ταχύτητα καθόδου και απαιτώντας συνεχή λίπανση της κεφαλής του γεωτρύπανου. Σε κάποιες περιπτώσεις δε, που το γεωτρύπανο έχει κατέβει αρκετά μέτρα χωρίς να έχει βρει νερό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ένα ποσοστό της επιτυχίας της γεώτρησης οφείλεται στην τύχη. Εκτός αυτού, αν τα γεωτρύπανα για να βρουν νερό προχωρήσουν σε μεγαλύτερα βάθη, τότε για την άντλησή του θα χρειαστούν ισχυρές αντλίες με αποτέλεσμα το τελικό κόστος να αυξηθεί σημαντικά


405